Tokyo Symphony Orchestra

2019 3/31 Sun

Tokyo Symphony Orchestra

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra
2019 3/25 Mon

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.668

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Krzysztof Urbański Violin = Veronika Eberle
2019 3/23 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Kawasaki Subscription Concert Series No.69

Culttz Kawasaki
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Krzysztof Urbański Violin = Veronika Eberle
2019 2/3 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.145

Culttz Kawasaki
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Kazuyoshi Akiyama Piano = Akimi Fukuhara Piano = Miroslav Kultyshev Piano = Shio Okui
2019 1/19 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Tokyo Opera City Series No.108

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Norichika Iimori Piano = George Li
2019 1/13 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.144

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Lorenzo Viotti Soprano = Mari Moriya Mezzo-soprano = Kasumi Shimizu Tenor = Kei Fukui Bass = Liang Li Chorus = Tokyo Symphony Chorus Chorusmaster = Joko Ando
2019 1/12 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.667

Suntory Hall
Conductor = Lorenzo Viotti Soprano = Mari Moriya Mezzo-soprano = Kasumi Shimizu Tenor = Kei Fukui Bass = Liang Li Chorus = Tokyo Symphony Chorus Chorusmaster = Joko Ando
2019 1/6 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / New Year Concert 2019

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Kazuyoshi Akiyama Piano = Michie Koyama
2018 12/29 Sat

Tokyo Symphony Special Concert

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor & Cembalo = Kazuyoshi Akiyama Violin = Ayana Tsuji Soprano = Eri Nakamura Mezzo-soprano = Mihoko Fujimura Tenor = Satoshi Nishimura Bass = Hidekazu Tsumaya Chorus = Tokyo Symphony Chorus
2018 12/28 Fri

Tokyo Symphony Special Concert

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor & Cembalo = Kazuyoshi Akiyama Violin = Ayana Tsuji Soprano = Eri Nakamura Mezzo-soprano = Mihoko Fujimura Tenor = Satoshi Nishimura Bass = Hidekazu Tsumaya Chorus = Tokyo Symphony Chorus
2018 12/16 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.143

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Flute = Sachi Katto
2018 12/15 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.666

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Flute = Sachi Katto
2018 12/2 Sun

Tokyo Symphony Orchestra

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra
2018 11/11 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.142

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Keitaro Harada Violin = Mayu Kishima
2018 11/10 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Tokyo Opera City Series No.107

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Violin = Mayuko Kamio
2018 11/4 Sun

Tokyo Symphony Orchestra

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Piano = Hinrich Alpers
2018 11/3 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.665

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Piano = Hinrich Alpers
2018 10/21 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.141

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Dan Ettinger Mezzo-soprano = Edna Prochnik
2018 10/20 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.664

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Dan Ettinger Mezzo-soprano = Edna Prochnik
2018 10/13 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Tokyo Opera City Series No.106

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Tatsuya Shimono
2018 10/7 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / Kawasaki Subscription Concert Series No.68

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Takeshi Ooi Piano = Tomoki Sakata
2018 9/30 Sun

Tokyo Symphony Orchestra

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Maxim Emelyanychev Piano = Stephen Hough
2018 9/29 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Tokyo Opera City Series No.105

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Maxim Emelyanychev Piano = Stephen Hough
2018 9/24 Mon

Tokyo Symphony Orchestra

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra
2018 9/23 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / Kawasaki Subscription Concert Series No.67

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Hubert Soudant Violin = Yuzuko Horigome
2018 9/22 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.663

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Hubert Soudant Violin = Yuzuko Horigome
2018 9/9 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.140

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Norichika Iimori
2018 8/25 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.139

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Naoto Otomo Vocal = Sara Kobayashi * Violin = Yasuko Ohtani * Piano = Yukio Yokoyama *
2018 7/22 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / Tokyo Opera City Series No.104

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Kazuyoshi Akiyama Piano = Tomoki Kitamura Violin = Kazuhito Yamane Cello = Gen Yokosaka
2018 7/15 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / Kawasaki Subscription Concert Series No.66

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Tenor = Maximilian Schmitt Mezzo-soprano = Sasha Cooke Baritone = Christopher Maltman Chorus = Tokyo Symphony Chorus Chorusmaster = Kyohei Tomihira
2018 7/14 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.662

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Tenor = Maximilian Schmitt Mezzo-soprano = Sasha Cooke Baritone = Christopher Maltman Chorus = Tokyo Symphony Chorus Chorusmaster = Kyohei Tomihira
2018 7/8 Sun

Tokyo Symphony Orchestra

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra
2018 7/7 Sat

Tokyo Symphony Orchestra

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra
2018 6/23 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.661

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Kazuyoshi Akiyama Piano = Marc-André Hamelin
2018 6/10 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.138

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Ken-ichiro Kobayashi Piano = Kyoko Tabe
2018 5/26 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.660

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Norichika Iimori Soprano = Yuko Kakuta Baritone = Christian Miedl
2018 5/19 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.137

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Kah Chun Wong Violin = Sunao Goko
2018 5/13 Sun

Tokyo Symphony Orchestra

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Yukari Saito Violin = Antje Weithaas
2018 5/12 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Tokyo Opera City Series No.103

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Yukari Saito Violin = Antje Weithaas
2018 4/22 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / The Masterpiece Classics Series No.136

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott Bassoon = Osamu Fukui
2018 4/21 Sat

Tokyo Symphony Orchestra

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott
2018 4/15 Sun

Tokyo Symphony Orchestra / Kawasaki Subscription Concert Series No.65

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott
2018 4/14 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / Subscription Concert Series No.659

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Jonathan Nott
2018 3/31 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.658

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Mark Wigglesworth, Conductor Jennifer Pike, Violin
2018 3/25 Sun

Tokyo SO. Tokyo Opera City Series No.102

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Martin James Bartlett, Piano
2018 3/24 Sat

Tokyo Symphony Orchestra

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra
2018 3/18 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.135

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Tatsuya Shimono, Conductor Fumiaki Miura, Violin
2018 3/4 Sun

Tokyo Symphony Orchestra

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, conductor
2018 3/3 Sat

Tokyo Symphony Orchestra / 32 th Mozart Matinee

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor
2018 2/25 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.134

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Taijiro Iimori, Conductor Yuya Tsuda, Piano
2018 1/14 Sun

Tokyo SO. Niigata Subscription Concert No.105

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Alexander Gavrylyuk, Piano
2018 1/13 Sat

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.133

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Alexander Gavrylyuk, Piano
2018 1/12 Fri

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.657

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Alexander Gavrylyuk, Piano
2018 1/8 Mon

Tokyo SO. New Year Concert 2018

Yokohama Minato Mirai Hall
Tokyo Symphony Orchestra Conductor = Kazuyoshi Akiyama Piano = Michie Koyama
2018 1/7 Sun

Tokyo SO. New Year Concert 2018

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor TBD, Soloist
2017 12/29 Fri

Tokyo Symphony Special Concert

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor Mone Hattori, Violin Tokyo Symphony Chorus Hirofumi Misawa, Chorusmaster
2017 12/28 Thu

Tokyo Symphony Special Concert

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor Mone Hattori, Violin Tokyo Symphony Chorus Hirofumi Misawa, Chorusmaster
2017 12/17 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.132

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Mai Washio, Soprano Kaori Ikeda, Mezzo-soprano Hideki Matayoshi, Tenor TBD, Baritone Tokyo Symphony Chorus
2017 12/3 Sun

Tokyo SO. Niigata Subscription Concert No.104

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor German Hornsound (Christoph Ess, Stephan Schottstädt, Sebastian Schorr, Timo Steininger)
2017 12/2 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.656

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor German Hornsound (Christoph Ess, Stephan Schottstädt, Sebastian Schorr, Timo Steininger)
2017 12/1 Fri

Tokyo Symphony Orchestra

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra
2017 11/26 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.131

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor Reika Sato, Violin
2017 11/25 Sat

Tokyo SO. Tokyo Opera City Series No.101

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor Reika Sato, Violin
2017 11/14 Tue

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.655

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Hubert Soudant, Conductor Frank Braley, Piano
2017 11/12 Sun

Tokyo SO. Kawasaki Subscription Concert Series No.64

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Hubert Soudant, Conductor Frank Braley, Piano
2017 10/29 Sun

Tokyo SO. Niigata Subscription Concert No.103

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Daníel Bjarnason, Conductor Mayuko Kamio, Violin
2017 10/28 Sat

Tokyo SO. Kawasaki Subscription Concert Series No.63

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Daníel Bjarnason, Conductor Mayuko Kamio, Violin
2017 10/22 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.130

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Yuka Ishimaru, Organ Momo Kodama, Piano
2017 10/21 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.654

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Yuka Ishimaru, Organ Momo Kodama, Piano
2017 10/15 Sun

Tokyo SO. Tokyo Opera City Series No.100

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Jens Peter Maintz, Cello
2017 9/24 Sun

Tokyo SO. Niigata Subscription Concert No.102

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Hermann Bäumer, Conductor Matthias Höfs, Trumpet
2017 9/23 Sat

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.129

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Hermann Bäumer, Conductor Matthias Höfs, Trumpet
2017 9/17 Sun

Tokyo SO. Kawasaki Subscription Concert Series No.62

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Alexander Vedernikov, Conductor Tokyo Symphony Chorus Kyohei Tomihira, Chorusmaster
2017 9/16 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.653

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Alexander Vedernikov, Conductor Tokyo Symphony Chorus Kyohei Tomihira, Chorusmaster
2017 8/20 Sun

Tokyo SO. Tokyo Opera City Series No.99

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Naoto Otomo, Conductor Akiko Nakajima, Soprano Yayoi Toriki, Mezzo-soprano Kei Takayanagi, Tenor Chorus = TBD
2017 7/16 Sun

Tokyo SO. Kawasaki Subscription Concert Series No.61

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Mihoko Fujimura, Mezzo-soprano Akie Amou, Soprano Tokyo Symphony Chorus Kyohei Tomihira, Chorusmaster
2017 7/15 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.652

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Mihoko Fujimura, Mezzo-soprano Akie Amou, Soprano Tokyo Symphony Chorus Kyohei Tomihira, Chorusmaster
2017 6/24 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.651

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor Felix Klieser, Horn
2017 6/11 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.128

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Michiyoshi Inoue, Conductor Kohei Ueno, Alto saxophone
2017 6/3 Sat

Tokyo SO. Tokyo Opera City Series No.98

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Robert Trevino, Conductor Teiko Maehashi, Violin
2017 5/28 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.127

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Helmuth Reichel Silva, Conductor Kana Okada, Piano
2017 5/21 Sun

Tokyo SO. Kawasaki Subscription Concert Series No.60

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Makoto Ozone, Piano
2017 5/20 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.650

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Makoto Ozone, Piano
2017 5/13 Sat

Tokyo SO. Tokyo Opera City Series No.97

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Shiro Hatae, Alto saxophone Ryoichi Kayatani, Drums
2017 4/23 Sun

Tokyo SO. Niigata Subscription Concert No.101

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra Ryusuke Numajiri, Conductor
2017 4/22 Sat

Tokyo SO. Subscription Concert Series No.649

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Ryusuke Numajiri, Conductor Tsuyoshi Tsutsumi, Cello Tokyo Symphony Chorus, Chorus Kenji Otani, Chorusmaster
2017 4/16 Sun

Tokyo SO. The Masterpiece Classics Series No.126

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Tadaaki Otaka, Conductor Ayako Takagi, Flute
2017 3/26 Sun

The Masterpiece Classics Series No.125

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Naoto Otomo, Conductor Violin = T.B.D
2017 3/19 Sun

東京交響楽団 第100回新潟定期演奏会

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
東京交響楽団 指揮:飯森範親
2017 3/18 Sat

Kawasaki Subscription Concert No.59

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor
2017 3/11 Sat

東京交響楽団 第4回 被災地復興支援チャリティ・コンサート

Muza Kawasaki Symphony Hall
東京交響楽団 指揮:秋山和慶
2017 3/5 Sun

Tokyo Opera City Series No.96

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama,Conductor Masahiro Aizawa, Flute Emmanuel Neveu, Clarinet Akira Mizutani, Violin
2017 3/4 Sat

Tokyo SO. Niigata Subscription Concert No.106

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
Tokyo Symphony Orchestra
2017 2/4 Sat

The Masterpiece Classics Series No.124

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Shi-Yeon Sung, Conductor Mari Mihara, Organ
2017 1/21 Sat

Tokyo Opera City Series No.95

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Mezzo-soprano = TBD Tokyo Symphony Chorus
2017 1/14 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.648

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor Yu Kosuge, Piano
2016 12/18 Sun

The Masterpiece Classics Series No.123

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Kazuyoshi Akiyama, Conductor Gen Okuda, Piano Sara Kobayashi, Soprano
2016 12/4 Sun

Kawasaki Subscription Concert No.58

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Johannes Moser, Cello
2016 12/3 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.647

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Johannes Moser, Cello
2016 11/6 Sun

東京交響楽団 第99回新潟定期演奏会

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
東京交響楽団 指揮:シモーネ・ヤング チェロ:アリサ・ワイラースタイン
2016 11/5 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.646

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Simone Young, Conductor Alisa Weilerstein, Cello
2016 11/3 Thu

The Masterpiece Classics Series No.122

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Simone Young, Conductor Alisa Weilerstein, Cello
2016 10/16 Sun

東京交響楽団 第98回新潟定期演奏会

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
東京交響楽団 指揮:ジョナサン・ノット ヴァイオリン:イザベル・ファウスト
2016 10/15 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.645

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Isabelle Faust, Violin
2016 10/9 Sun

Tokyo Opera City Series No.94

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor
2016 10/8 Sat

The Masterpiece Classics Series No.121

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor
2016 9/25 Sun

Kawasaki Subscription Concert No.57

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Hubert Soudant, Conductor Michael Spyres, Faust Mikhail Petrenko, Mephistopheles Tatsuhiko Kitagawa, Brander Sophie Koch, Marguerite Little Singers of Tokyo Tokyo Symphony Chorus
2016 9/24 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.644

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Hubert Soudant, Conductor Michael Spyres, Faust Mikhail Petrenko, Mephistopheles Brander(Bass) = Tatsuhiko Kitagawa Sophie Koch, Marguerite Little Singers of Tokyo Tokyo Symphony Chorus
2016 9/18 Sun

東京交響楽団 第97回新潟定期演奏会

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
東京交響楽団 / 指揮:広上淳一 ヴァイオリン:毛利文香 ソプラノ:中嶋彰子 ソプラノ:馬原裕子 テノール:永田峰男 にいがた東響コーラス
2016 9/4 Sun

The Masterpiece Classics Series No.120

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Lorenzo Viotti, Conductor
2016 9/3 Sat

Tokyo Opera City Series No.93

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Lorenzo Viotti, Conductor
2016 8/4 Thu

Suntory Hall Subscription Concert Series No.643

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Olga Scheps, Piano
2016 7/16 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.642

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor
2016 7/10 Sun

The Masterpiece Classics Series No.119

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Michiyoshi Inoue, Condutor Midori Takada, Marimba Kazuhito Yamane, Violin Souju Nosaka, Nijugogen-Soh Reiko Yamada, Piano
2016 7/3 Sun

東京交響楽団 第96回新潟定期演奏会

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
東京交響楽団 指揮:川瀬賢太郎 ピアノ:横山幸雄
2016 6/26 Sun

Suntory Hall Subscription Concert Series No.641

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Daniele Rustioni, Conductor Francesca Dego, Violin
2016 6/25 Sat

Kawasaki Subscription Concert No.56

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Daniele Rustioni, Conductor Francesca Dego, Violin
2016 6/12 Sun

The Masterpiece Classics Series No.118

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Masaaki Suzuki, Conductor Masato Suzuki, Organ
2016 6/11 Sat

Tokyo Opera City Series No.92

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Masaaki Suzuki, Conductor Masato Suzuki, Organ
2016 5/29 Sun

東京交響楽団 第95回新潟定期演奏会

Ryutopia, Nigata-City Performing Arts Center
東京交響楽団 指揮:クシシュトフ・ウルバンスキ ピアノ:アレクサンダー・ロマノフスキー
2016 5/28 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.640

Suntory Hall
Krzysztof Urbański, Conductor Alexander Romanovsky, Piano
2016 5/22 Sun

The Masterpiece Classics Series No.117

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Dmitry Sitkovetsky, Conductor&Violin
2016 4/30 Sat

The Masterpiece Classics Series No.116

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Norichika Iimori, Conductor Hiroko Nakamura, Piano
2016 4/24 Sun

Suntory Hall Subscription Concert Series No.639

Suntory Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Chen Reiss, Soprano Krešimir Stražanac, Bass-Baritone & Narrator Tokyo Symphony Chorus, Chorus
2016 4/23 Sat

Kawasaki Subscription Concert No.55

Muza Kawasaki Symphony Hall
Tokyo Symphony Orchestra Tokyo Symphony Chorus Jonathan Nott, Conductor Chen Reiss, Soprano Krešimir Stražanac, Bass-Baritone & Narrator
2016 4/16 Sat

Tokyo Opera City Series No.91

Tokyo Opera City Concert Hall
Tokyo Symphony Orchestra Jonathan Nott, Conductor Yukimi Kambe Viol Consort, Viole da Gamba
2016 3/26 Sat

Suntory Hall Subscription Concert Series No.638

Suntory Hall
Dmitrij Kitajenko, Conductor Tatsuki Narita, Violin