Chamber Soloists Kanagawa

Chamber Soloists Kanagawa / Live in Yokohama Vol.2
  • チェンバー・ソロイスツ KANAGAWA
Chamber Soloists Kanagawa
Junko Chiba - Fukiko Matsushita, Violin
Michiko Oshima, Viola - Mikio Unno, Violoncello
Ayako Kawai, Piano
2016-03-18
Chamber Soloists Kanagawa / Live in Yokohama Vol.1
  • チェンバー・ソロイスツ KANAGAWA
Chamber Soloists Kanagawa
Junko Chiba, Violin
Michiko Oshima, Viola
Mikio Unno, Violoncello
Ayako Kawai, Piano
2016-03-18